Social media


Indfri jeres potientiale
Det kan være en udfordring at finde ud af hvilke sociale medier der skal satses på og hvordan man bedst når sin målgruppe. Vi hjælper jer med at træffe de rigtige valg for at I får indfriet jeres potientiale på sociale medier.

Strategi
Der er forskellige sociale platforme til at nå forskellige målgrupper, det er derfor ikke et mål i sig selv at være på sociale medier, men derimod vigtigt at se dem som forskellige værktøjer som hver især kan noget forskelligt i udviklingen af jeres brand. Vi er fortrolige med værktøjerne og kan hjælpe jer med at træffe de rigtige valg for bedst at forene jeres brand og målgrupper.

Content
Det er vigtigt at have det rigtige indhold. Det er ikke et spørgsmål om kvantitet men kvalitet når der skal laves en content-plan til jeres sociale medier. Med det rette involverende indhold, nøje udvalgt til målgruppen, opnår du et højere engagement og deraf en større rækkevidde. Vi hjælper jer med at finde, skabe og udvikle det indhold som bedst formidler jeres brand og engagerer jeres målgruppe.

Community Management
Uden et publikum er jeres tilstedeværelse på sociale medier ikke meget værd. Derfor er det essentielt for en god social media strategi, at forholdet til jeres fans bliver plejet, at I sikrer jer at de føler sig hørt, og generelt at der sørges for en god og sober tone, når der kommunikeres hos/med jer. Det kræver en aktiv indsats med community management, så jeres fans føler, at I er tilstede på det sociale medie, når de selv er.

 Services    LIVESTREAMING